Číslo projektu:
SS02030040

Zadavatel:
TAČR ČR

Řešení projektu:
2020–2026

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního výzkumného centra, které se bude dlouhodobě zaměřovat na výzkum v oblasti změny klimatu. Řešitelské týmy postupují jako funkční celek řešící jednotlivé části definovaného problému (hlavní a dílčí cíle)

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - káraný

Hlavním cílem společnosti v tomto projektu je

Zpracování a verifikace komplexních modelů proudění podzemní vody pro 5 vybraných vodohospodářsky významných akumulací podzemních vod, včetně bilance množství podzemní vody

Sestavení lokálních hydraulických modelů proudění podzemní vody, na základě dotace stanovené modely hydrologickými, v oblastech náchylných k rychlému vyprazdňování zásob a zpracování predikce sezónního režimu vývoje hladin podzemní vody

Zpracování prognózních modelových simulací změny zásob podzemní vody v závislosti na změně klimatu. Cílem je predikce vlivu časové distribuce srážek na infiltraci, na stav hladin podzemní vody a podzemního odtoku