Klíčová odvětví a udržitelný přístup

Těžba nerostných surovin je průmyslovým procesem, při němž se získávají přírodní suroviny z podzemí pro širokou škálu aplikací. Tato činnost je klíčová pro výrobu průmyslových výrobků, stavebnictví, energetiku a další odvětví. Je však důležité zajistit udržitelný přístup k těžbě a minimalizovat její vliv na životní prostředí.

Výstupy matematických modelů proudění podzemní vody využíváme v souvislosti s těžbou nerostných surovin pro hodnocení a prognózu:

Proudění podzemní vody ovlivněného současnou těžbou v dolech, lomech a pískovnách

Ovlivnění proudění při nové otvírce, rozšíření nebo prohloubení lomů a pískoven

Vývoje proudění a hladin podzemní vody v průběhu a po rekultivaci území po těžbě nerostných surovin

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kaznej
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kasov

Reference