Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - práce jezero
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom

Simulace proudění podzemní vody a transportu kontaminantů pro bezpečné ukládání odpadů

Modelové simulace proudění podzemní vody a transportu kontaminantů v průlinovém a puklinovém prostředí jsou základem pro hodnocení proudění v horninách s nízkou propustností, ovlivněných tektonikou, v souvislosti s ukládáním nebezpečných a radioaktivních odpadů

Hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, simulace proudění podzemní vody a transportu radionuklidů

Predikce postupových dob a koncentrací radionuklidů v případě jejich hypotetického úniku

Hodnocení bezpečnosti povrchových úložišť radioaktivního odpadu

Reference