Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - káraný

Ochrana zásob čisté vody

Sanace podzemních vod a rizikové analýzy jsou klíčovými aspekty péče o naše vodní zdroje. Naše firma se specializuje na efektivní řešení, která pomáhají obnovit a udržovat kvalitu podzemních vod. Provádíme detailní rizikové analýzy, abychom identifikovali potenciální hrozby pro znečištění a nedostatečnou kvalitu podzemní vody. Naše služby jsou navrženy tak, aby chránily tuto důležitou ekosystému a zajišťovaly dostupnost čisté vody pro budoucí generace.

Simulace transportu kontaminantů, stanovení množství a intenzity zdrojů

Hodnocení a optimalizace sanačních prací

Prognózy vývoje kontaminace

Zpracování a aktualizace rizikových analýz

Reference