Stanovení hmotnostního toku NEL do říční sítě Labe z areálu firmy Kovošrot Group CZ a. s. v Děčíně

Lokalita: Děčín
Objednatel: Kovošrot Děčín
2010

Hlavní obrázek