Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - káraný

Hydrogeologie pro stavební účely a protipovodňová ochrana

Hydrogeologie pro stavební účely a protipovodňová ochrana jsou klíčovými faktory pro úspěšný průběh stavebních projektů. Naše firma je specialistou na studie hydrogeologie, které pomáhají plánovat a řídit vodní aspekty v průběhu staveb. Současně se zaměřujeme na protipovodňovou ochranu, provádějeme analýzy rizik spojených s povodněmi a navrhujeme opatření pro minimalizaci škod a zabezpečení bezpečnosti projektů.

Ovlivnění proudění podzemní vody výstavbou stavebních jam, podzemních stěn, retenčních nádrží, jezových zdrží

Ovlivnění stavbami zamezujícími infiltraci, nebo stavbami určenými k zasakování povrchových vod

Výpočty velikosti průsaků a predikce vzestupu hladiny podzemní vody pro ohrázovaná území

Návrhy doplňujících ochranných prvků (patní drén, čerpací jímky)

Reference