Simulace vlivu průběhu povodňové vlny v korytě Moravy na podzemní vody v sedimentech Mohelnické brázdy

Lokalita: Mohelnice
Objednatel: ČHMU
2002

Hlavní obrázek