Využití podzemí pro udržitelnou energii a životní prostředí

Transport tepla a ukládání v horninovém prostředí je klíčovou oblastí naší činnosti. Pomáháme využít potenciál podzemí pro energetické účely, například při výrobě geotermální energie a ukládání CO2. Díky našim technologiím a odborným znalostem poskytujeme inovativní a udržitelná řešení, která přispívají k budoucnosti energetiky a ochrany životního prostředí

Změny teplotního pole v horninovém prostředí vlivem

Jímacích zařízení (tepelná čerpadla)

Uložení odpadů vyvíjejících teplo

Vlivem změn odběrů a směrů proudění podzemní vody

Reference