Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí

Výzkumný úkol FV10511
Spoluřešitelé: SG Geotechnika, Technická univerzita v Liberci, Watrad
2016-2019

Hlavní náplní projektu byl vývoj injekční směsi pro geotermální vrty s uzavřenou smyčkou teplonosné kapaliny a vyhodnocení in-situ experimentů jímání tepla. Během projektu byly analyzovány nově vyvinuté i komerční směsi. Byly zkoumány jejich mechanické a fyzikální vlastnosti, nutné pro injektáž, tak i přenos tepla. Na experimentálním polygonu v Jihlavě byly vyhotoveny dva vrty a jeden plošný kolektor. Všechny tři tepelné výměníky byly realizovány systémem uzavřené jímací smyčky. Během experimentů byly zaznamenávány údaje o průtoku a teplotě až z 60 čidel. Pro prostorově distribuovaný matematický model byl využit software COMSOL Multiphysics.

Hlavní obrázek

Černý, M., Sosna, K., Skálová, J., Nosek, J. (2017). Matematické modelování dlouhodobého provozu tepelných čerpadel země-voda. In Sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu, Brno, ČR, 4.-7.9.2017. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-903635-5-7.

Sosna, K., Černý, M., Semíková, H., Pluhař, T. (2019). Monitoring and numerical modeling of long-term geothermal heat pump operation. In Sergio A.B. da Fontoura, Rocca R., J., Mendoza, J. P., eds. (2019). Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastruktuře Development – Full Papers: Proceedings of the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM 2019), September 13-18, 2019, Foz do Iguassu, Brazil. ISBN 9781000758375. 3750 pp.

Sosna K., Černý M., Semíková H., Pluhař T. (2022): Vývoj injekční směsi, monitoring a model provozu pro geotermální jímání tepla na výzkumném polygonu v Jihlavě. HG-IG kongres 2022, Ústí nad Labem.