Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - káraný

Sledování kvality podzemních vod

Monitoring podzemních vod je jednou z klíčových služeb, kterou naše firma provozuje. Specializujeme se na pravidelný sběr dat o kvalitě a hladině podzemních vod s cílem ochránit tento důležitý přírodní zdroj a životní prostředí. Naši odborníci využívají moderní technologie a znalosti, abychom identifikovali potenciální rizika a předcházeli znečištění a nadměrnému využití podzemních vod.

Návrhy, realizace a optimalizace režimních měření hladin podzemní vody

Hydrologická měření průtoků povrchové vody a jejich hodnocení

Monitoring jakosti podzemní vody – odběry vzorků podzemních vod

Reference