Kontinuální měření hladin podzemních vod a hodnocení v oblasti vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

Lokalita: Ostrožská Nová Ves
Objednatel: FINGEO, s.r.o.
2016-2023

Hlavní obrázek