Měrení průtoků metodou rychlostního pole a vážící metodou

V roce 2024 byla naše firma autorizována k provádění úředního měření průtoků vody v korytech s otevřenou hladinou. Rozsah metrologické činnosti je následující:

  • hydrometrování (metoda rychlostního pole) v rozsahu měřených rychlostí (0,05 – 1,50) m∙s-1 prováděné dle předpisu MP 010 a s rozšířenou nejistotou ve stanovení průtoku Umax = 5 % na konfidenční úrovni 95 % a koeficientem rozšíření k = 2;
  • hydrometrování (metoda rychlostního pole) v rozsahu měřených rychlostí (0,05 – 1,50) m∙s-1 prováděné na velkých vodních tocích dle normy ČSN EN ISO 748 a s rozšířenou nejistotou ve stanovení průtoku Umax = 10 % na konfidenční úrovni 95 % a koeficientem rozšíření k = 2;
  • vážicí metoda (metoda jímání kapaliny do vážicího vaku) v rozsahu průtoku (0,1 – 13,0) l∙s-1 prováděná dle předpisu MP 010 a s rozšířenou nejistotou ve stanovení průtoku Umax = 5 % na konfidenční úrovni 95 % a koeficientem rozšíření k = 2.