Záměry hladin podzemní vody, kontinuální měření hladin a teplot, přehled a hodnocení odběrů

Lokalita: Povodí Pšovky, Košáteckého potoka a dolní Liběchovky
Objednatel: Středočeské vodárny a.s.; Vodárny Kladno-Mělník a.s.
1999-2023

Hlavní obrázek