Záměry průtoků v širší oblasti rozšíření kontaminace chlorovanými uhlovodíky v okolí výrobního areálu Transporta Chrudim, a.s.

Lokalita: Chrudimsko
Objednatel: Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2006-2010

Hlavní obrázek