Ověření geotechnické a hydrogeologické stability zájmového území mezi ložisky Rožná a Olší – matematický model proudění a transportu tepla

Lokalita: Dolní Rožínka – Olší
Objednatel: SÚRAO
2013

Hlavní obrázek