Modelování odběru tepela z horninového prostředí

Výzkumný úkol MPO FR-TI4/269
Spoluřešitelé: Arcadis Geotechnika, Isatech, GME, Technická univerzita v Liberci
2012-2016

Cílem projektu bylo vyvinout účinný teplosběrný kolektor, který je součástí ostění podzemních liniových staveb. Kolektor současně plní hydroizolační funkci.
Účinnost teplosběrného kolektoru je zvětšena užitím vyvinuté tepelně vodivé hmoty. Vodotěsnost, požadovaná v podzemním stavitelství, je zajištěna užitím hmoty na bázi polyurey.

Matematické modelování transportu tepla přispělo k optimalizaci geometrie tepelného kolektoru, vyhodnocení prováděných experimentů a k výpočtům získaného tepla z liniových podzemních staveb.

Hlavní obrázek

Černý, M., Uhlík, J., Nosek, J., Lachman, V., Hladký, R., Franěk, J., & Broz, M. (2014).  Evaluation of New Thermally Conductive Geopolymer in Thermal Energy Storage. In International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013). (A. Y. Oral, Z. B. Bahsi, & M. Ozer, Eds.) Springer Proceedings in Physics (Vol. 155). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-05521-3_32

Černý, M., Uhlík, J., Sosna, K. (2015). Estimating the Geothermal Potential of the Tunnel lining Heat Exchanger Enhancement with Thermally Conductive Matter. The Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, Celle, DE. DOI: 10.3997/2214-4609.201414278

Sosna, K., Černý, M. (2017) Výzkum získávání geotermální energie z tunelových staveb. Geotechnika. Praha, 2017, 20(1), 19-31. ISSN 1211-913X.