Hydraulické posouzení vlivu výstavby dopravního terminálu Veleslavín na proudění a úrovně hladin podzemní vody

Lokalita: Veleslavín
Objednatel: GEOTEC -GS a.s.
2012

Hlavní obrázek