Hydraulické posouzení protipovodňové stěny, ulice Lužnická

Lokalita: Tábor
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2012

Hlavní obrázek