Hodnocení vlivu protipovodňových opatření a revitalizace toku Jizery na kvantitativní a kvalitativní parametry kvartérní zvodně v lokalitě Benátky nad Jizerou

Lokalita: Benátky n. Jiz.
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2010

Hlavní obrázek