Tichá Orlice, Ústí n.Orlicí – zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryt a jezů – modelové hodnocení proudění podzemní vody a optimalizace podzemní těsnící stěny

Lokalita: povodí Tiché Orlice
Objednatel: SWECO Hydroprojekt, a.s.
2015

Hlavní obrázek