Matematický model proudění podzemní vody – hodnocení vybudování plavebního stupně Děčín na proudění podzemní vody – v rámci projektu zlepšení plavebních podmínek na Labi

Lokalita: plavební stupeň Děčín na Labi
Objednatel: VPÚ DECO a.s., ŘVC ČR
2012

Hlavní obrázek