Rekultivace zbytkových jam po těžbě

Lokalita: Mostecká pánev
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV), a.s., 2022

Zaměřením zakázky byla specifikace hydrogeologických poměrů, výpočet úrovně a vývoje hladiny a směrů proudění podzemní vody při zatápění lomu ČSA v jeho blízkém okolí a vzájemné ovlivnění hladiny podzemní vody a hladiny vody v novém jezeře po jeho napuštění.

Výpočetní síť numerického modelu