Mělník, protipovodňová ochrana – II.etapa (model proudění podzemní vody)

Lokalita: Mělník a okolí
Objednatel: Povodí Labe, s.p.
2016

Hlavní obrázek