Návrh systému řízeného zaplavování – Aréna Centrum Praha

Lokalita: Praha 7 – holešovický pivovar
Objednatel: GEO-ING Jihlava
2003

Hlavní obrázek