Modelové řešení transportu kontaminantů ze skládky Škoda a.s., bilance kontaminantů, prognóza vývoje koncentrací po odtěsnění skládky

Lokalita: Sulkov
Objednatel: Vodní Zdroje Holešov a.s.
2005

Hlavní obrázek