Matematické modelování proudění podzemní vody a transportu chlorovaných uhlovodíků z oblasti areálů KOVO a SUBLIMA

Lokalita: Březnice
Objednatel: ENACON, s.r.o.
2012

Hlavní obrázek