Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantu tetrachlorethen z areálu spol. Profer Plus s.r.o.

Lokalita: Hradec Králové a okolí
Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
2017

Hlavní obrázek