Spolchemie Ústí nad Labem – modelové řešení proudění podzemní vody a transportu kontaminace, zhodnocení zátěže toku Labe přítokem kontaminantů z oblasti areálu závodu

Lokalita: Ústí n. Labem
Objednatel: VÚV
2006

Hlavní obrázek