Zpracování a aktualizace hydrogeologického modelu proudění podzemní vody a transportu radionuklidů v okolí ÚRAO Richard

Lokalita: ÚRAO Richard
Objednatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů
2002, 2008, 2013, 2016

Hlavní obrázek