Modelové řešení vlivu těžby kaolinu na proudění podzemní vody v severní části Plzeňské pánve

Lokalita: Kaznějov
Objednatel: Kaolin Kaznějov a.s., Keramika Horní Bříza a.s.
1994-2023

Hlavní obrázek