Hodnocení ovlivnění proudění a jakosti podzemní vody navrhovaným rozšířením těžby v pískovně Otradovice

Lokalita: Otradovice – Zelená bouda
Objednatel: Fr. Jampílek
2012

Hlavní obrázek