Modelové posouzení záměru zahloubení a rozšíření lomu Chornice

Lokalita: Chornice – Chobyně
Objednatel: Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
2010

Hlavní obrázek