Vyhodnocení režimu proudění podzemní vody na lokalitě Račice – Dobříň

Lokalita: Račice, Dobříň a okolí
Objednatel: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
2019

Hlavní obrázek