Hydraulický model proudění podzemní vody v oblasti lomu Střeleč a jeho okolí

Lokalita: Střeleč
Objednatel: Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
2011; 2019

Hlavní obrázek