Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v oblastech chování a charakterizace horninového prostředí a transportu radionuklidů z úložiště

Řešení projektu:

2015-2020

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - les
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kaznej