Bilanční hodnocení zásob a jakosti podzemních vod v jihočeských pánvích a krátkodobá prognóza jejich vývoje

Lokalita: Budějovická a třeboňská pánev
Objednatel: Povodí Vltavy, s.p.
2004-2023

Hlavní obrázek