Hodnocení časového vývoje zásob a jakosti podzemní vody, optimalizace provozování umělé infiltrace, optimalizace provozování zdrojů břehové infiltrace se zvýšeným obsahem dusičnanů pro Úpravnu vody Káraný

Lokalita: Káraný
Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s; Pražská vodohospodářská spol., a.s.; Vodárna Káraný, a.s.
2005-2023

Hlavní obrázek