Hodnocení proudění podzemní vody (matematickým modelem) v oblasti výstavby bytového komplexu ALTO Bydlení Cibulka

Lokalita: Praha 5
Objednatel: HYDROPRO CZ, s.r.o.
2017

Hlavní obrázek