Hodnocení vlivu solení komunikací na koncentrace chloridů v podzemní vodě

Lokalita: Budějovická pánev
Objednatel: EIA servis s.r.o.
2006

Hlavní obrázek