Hydrogeologická a hydrologická měření v jímacích územích Obrtka, Úštěcký potok a Pavličky, hodnocení zásob podzemních vod

Lokalita: Obrtka, Úštěcký potok
Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2008-2023

Hlavní obrázek