Hydrogeologické hodnocení odběrů podzemní vody a přírodní minerální vody v lokalitě Byňov (Dobrá voda) (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)

Lokalita: Jímací území Byňov (Dobrá voda), třeboňská pánev
Objednatel: Poděbradka a.s.
2012; 2017

Hlavní obrázek