Hydrogeologické hodnocení odběru podzemní vody z vrtů horusické jímací linie pro Úpravnu vody Dolní Bukovsko (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)

Lokalita: třeboňská pánev – severní část
Objednatel: Sdružení měst a obcí Bukovská voda
2015; 2018

Hlavní obrázek