Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtů pivovaru Budějovický Budvar na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)

Lokalita: České Budějovice, budějovická pánev
Objednatel: Budějovický Budvar, n.p.
2007; 2015

Hlavní obrázek