Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtu Budějovického měšťanského pivovaru na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)

Lokalita: České Budějovice, budějovická pánev
Objednatel: Budějovický měšťanský pivovar, a.s.
2015

Hlavní obrázek