Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtu BP 4 na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)

Lokalita: BP 4 Hrdějovice (budějovická pánev)
Objednatel: ČEVAK a.s.
2012; 2018

Hlavní obrázek