Modelové řešení proudění podzemní vody v okolí jímacího území a ovlivnění průtoků v Blšance

Lokalita: Holedeč, Blšanka
Objednatel: VÚV TGM v.v.i.
2012

Hlavní obrázek