Návrh a aktualizace ochranných pásem jímacího území Káraný a komplexu umělé infiltrace

Lokalita: Káraný
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
2006, 2010, 2012

Hlavní obrázek