Tomkův mlýn – Návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vrtu HV-5 (Dobrá voda)

Lokalita: Třeboňská pánev – jižní část
Objednatel: HBSW a.s.
2002

Hlavní obrázek