Návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně

Lokalita: Jímací území Řepín
Objednatel: Vodárny Kladno-Mělník
2002

Hlavní obrázek